Biokasvuvoima_istutusmulta

Puille, pensaille ja perennakasveille

Biokasvuvoima Istutusmulta

Nuori puu

Minkälaiseen kasvatukseen tämä tuote sopii?

Istutusmulta on tarkoitettu kasvualustaksi ravinteikkaita ja kohtalaisen hyvin kosteutta pidättäviä oloja tarvitseville puu- ja pensasistutuksille sekä pihanurmikoille, joiden ei tarvitse kestää suurien hoitokoneiden tuomaa kuormaa. Tuotetta ei suositella käytettäväksi syötävien kasvien kasvatukseen.

Huomioitavaa

Tuote tiivistyy asennettaessa n. 20 %. Irtotavaraa on syytä tilata vähintään 25 % lopullista tilavuutta enemmän.

Istutusmulta on kompostilannoitettu ja kalkittu seulottu levitysvalmis kasvualusta. Seos koostuu pääosin hienojakeisesta kivennäismaa-aineksesta, tummasta kasvuturpeesta, maanparannuskompostista.

Tuotekuvaus

Istutusmulta täyttää Viherympäristöliiton (VYL) ja InfraRYL:in kasvualustasuositukset vaateliaille kasveille. Tuotteen orgaanisen aineksen määrä vaihtelee välillä 9–14 paino-%. Tuotteen seulontatavoite on alle 30 mm.

Biokasvuvoima Istutusmulta täyttää Viherympäristöliiton suositukset ravinteisuustyypille 1, ”A1 nurmikot, vaateliaat kasvit, rajoitetut kasvualustat”.

Käyttöohjeet

Puu- ja pensasistutukset

Istutusmullan käytettävä kerrospaksuus riippuu istutettavista kasveista. Pienille maan-peittopensaille ja -perennoille riittää noin 30 cm kerros ja suuremmat vaativat 40–60 cm kerroksia. Puille on hyvä olla 60–100 cm paksuudelta multaa. Uutta istutusaluetta perustaessa multaa levitetään koko alueelle kasvien tarvitsema kerrospaksuus.

Pohjamaa on hyvä muotoilla ja rikkoa pinnasta ennen uuden mullan lisäämistä, että vesi johtuu haluttuun suuntaan, eikä muodosta pohjamaan päälle lammikoita. Yksittäisten kasvien istutusta varten kaivetaan juuripaakkua reilusti suurempi kuoppa, johon tuotava uusi multa sekoitetaan osittain pohjamaan kanssa istutuskuopan pohjaa ja laitoja rikkoen, etteivät kuopan pohja ja laidat jää liian tiiviiksi ja vettä huonosti läpäiseväksi. Tiivislaitaisessa istutuskuopassa riskinä on sadesäällä liiallinen märkyys ja juuristo hakeutuu huonosti tiiviin laidan läpi ympäröivään maahan.

Istutuskuopan pohja on hyvä kastella ennen istuttamista, jos maa on kuivaa. Näin taimen juuret pääsevät heti kostean maan läheisyyteen. Multa tiivistetään istutettavan taimen paakkua vasten. Erityisen tärkeää tämä on suuremmilla puuntaimilla. Uusi multa kastellaan vasta istuttamisen jälkeen, koska kastellun mullan tiivistäminen aiheuttaa usein mullan rakenteen liiallista tiivistymistä ja tärkeä ilmatila katoaa mullasta. Istutusalueiden kohdalla uuden mullan pinta on hyvä jättää ympäröivää maata korkeammalle, koska se kuitenkin ensimmäisten vuosiensa aikana vielä tiivistyy. Jos tiivistynyt multa-kerros päätyy ympäröivää maata matalammalle, sadevedet päätyvät lammikoitumaan kasvien tyvelle, mikä heikentää niiden kasvuedellytyksiä.

Ettei koholla oleva istutusalue hankaloita uusien taimien tärkeää kastelua, on taimien ympärille hyvä tehdä pieni maavalli, jonka sisäpuolella kasteluvesi pysyy ja imeytyy juuri kasvin läheisyyteen. Kastellessa kannattaa aina kastella reilusti yhdellä kerralla, jotta kosteus päätyy syvälle maahan ja saa kasvien juuret hakeutumaan syvälle. Kastelun jälkeen onkin viisasta hieman kaivaa maan pintaa ja katsoa, onko vesi jäänyt vain ohueen pintakerrokseen.

Astiataimista otetaan aina astia pois istuttaessa ja paakkutaimista poistetaan paakkua tukeva kangas. Tiivistä juuripaakkua on hyvä hieman rikkoa pinnasta, että juuret lähtevät hakeutumaan ulospäin, eivätkä jää kiertämään liian tiiviisti vanhan ruukun muotoa. Puut on hyvä aina tukea istutuksen yhteydessä. Tukiseipäät lyödään tukevasti syvälle maahan ja puut tuetaan niihin muutamaksi ensimmäiseksi vuodeksi, kunnes puun omat juuret ovat kasvaneet tukevasti maahan. Tukemattoman puun heiluminen tuulessa voi aiheuttaa nuorien juurien katkeamista maan sisällä.

Istutusalueilla on hyvä käyttää katetta, esimerkiksi kuorikatetta tai koristekatetta, koska kate estää tuulilevitteisten rikkakasvien kasvua. Kate myös tasaa maan pinnan kosteusvaihteluita ja estää maan pinnan liettymistä märällä säällä.

Pihanurmikot

Pihanurmikoiden kasvualustana tuotetta on hyvä käyttää vähintään 20 cm paksuudelta. Rinnepaikoilla, tai jos multakerroksen alla on esimerkiksi kallio, kerroksen on hyvä olla paksumpi, jotta vedenpidätyskykyistä materiaalia on riittävästi tuomaan hyvät kasvuolot nurmikon juuristolle.

Uusi nurmikko kannattaa perustaa keväällä tai syksyllä, jolloin kylvöksen riittävästä kosteudesta on helpompi huolehtia kuin keskikesällä. Tiivistä kasvualusta sopivan tiiviiksi ennen kylvöä, haraa siemenet mullan pintaan ja jyrää kevyesti uudestaan, jotta siemen on tiiviissä yhteydessä maan kanssa. Poutasäällä muista huolehtia riittävästä kastelusta, sillä jos itämään lähtenyt siemen kuivuu, se kuolee. Kylvöstä tulisi kastella kerralla niin reilusti, että koko kasvualustakerros kastuu, ei vain pinta. On hyvä tiedos-taa, että 1 mm sademäärä kastelee kasvualustaa vain noin 1 cm matkalta.

Kasvualustaan on voinut tuulen mukana levitä rikkakasvien siemeniä. Ne lähtevät nopeasti kasvuun, kun nurmikkoa perustetaan. Yksivuotiset rikkakasvit eivät kestä leikkausta ja kuolevat nopeasti pois leikkuun alettua. Niitä ei kannata lähteä kitkemään pois. Parasta on leikata ne ruohonleikkurilla korkealla leikkauskorkeudella ajoissa, etteivät ne pääse liiaksi kasvamaan ja viemään kasvutilaa nuorelta nurmikolta.

Osta Biokasvuvoima Istutusmultaa

Voit ostaa tuotteitamme jälleenmyyjämme Seinäjoen KTK Oy:n kautta. Jos olet kiinnostunut tilaustuotteista tai jälleenmyynnistä, ota yhteyttä suoraan meihin.